Koolitus

Koer on olnud inimese truu kaaslane juba aastatuhandeid. Selleks, et koera paremini mõista, peab teadma koerte vajadusi ning tundma nende käitumist.

 

Koera koolitamise põhiprintsiibid:

Süsteem. Koolitus on ülesehitatud loogiliselt järgides kindlaid reegleid. Õppimisprotsessis liigutakse lihtsamalt keerulisemale. Koeralt ega iseendalt ei nõuta asju, milleks me veel valmis ei ole.

100% partnerlus. Koer ja inimene on üks meeskond.  See, kuidas tunneb ja käitub koerajuht, mõjutab koera enesetunnet ja käitumist otseselt.

Koera koolitamine ei ole vaid koerale käskluste õpetamine. See on protsess, kus koer ja inimene õpivad üksteist tundma ning tulemuslikult suhtlema

Koera ja inimesevahelise suhte aluseks on usaldus, austus, lojaalsus. See on igasuguse suhtluse vundament. Ilma õigete väärtusteta ei ole ka ühestki koolitusnipist ega harjutusest kasu.

Inimene vastutab. Koer on loom. Ta ei mõista inimühiskonna reegleid. Paljud asjad, mida tänapäeva ühiskond meile dikteerib (nt. rihmaga jalutamine, autoga sõitmine jms) ei ole koera jaoks (liigi)omased tegevused.  Inimese kohustus on õpetada koerale tänapäeva ühiskonnas hakkamasaamist.

Õpetamine läbi positiivsete emotsioonide. Õigeid käitumisi premeeritakse hüvedega, mida koer väärtustab. See tagab koeral motivatsiooni õppida.

Kontrollis peitub vabadus! Mida paremini on koer kontrollitav/distsiplineeritav inimese poolt, seda suuremat vabadust ja huvitavamat elu saab koerale pakkuda.

Koera kui looma(liigi) vajadused. Esmatähtis on teada ja rahuldada koera vajadused. Koera vajadused tähtsuse järjekorras: 1. liikumine; 2. kontroll/distsipliin; 3.silitused ja hellitused.